Blog o vývoji software na míru

Funkční aplikace dodané včas.

Přitažlivý vzhled, jednoduché ovládání, dodržený rozpočet a časový harmonogram.

Prohlídněte si první webovou stránku

Britský vědec Tim Berners-Lee objevil www stránky v roce 1989 ve výzkumném centru CERN.

Účel webových stránek

Web byl původně vyvinut pro automatizované sdílení informací mezi vědci na univerzitách a institucích po celém světě.

CERN, kde koncept www stránek vznikl, je rozsáhlou komunitou s více než 10.000 vědci z více než 100 států. Vědci výzkumného centra CERN tráví určitý čas v samotném výzkumném centru, ale většinou pracují na univerzitách a v národních laboratořích ve svých krajinách. Dobrý kontakt je proto velmi důležitý.

Základní myšlenkou www bylo spojit technologie osobních počítačů, počítačových sítí a hypertextu do silného a lehce použitelného globálního informačního systému.

Jak web začal

Berners-Lee napsal první návrh pro World Wide Web (www) v roce 1989. V následujícím roce návrh upravil. S úpravami mu pomohl belgický systémový inženýr Robert Cailliau. Následně 12.11.1990 tato dvojice zveřejnila formální návrh popisující základní koncepty pozadí webu. Dokument popisoval „hypertextový projekt“ nazvaný „WorldWideWeb“, ve kterém může být síť textových dokumentů prohlížena „browserem“.

Koncem roku 1990 napsal ukázkový software pro základní web systém. První příklad tohoto rozhraní byl použit na počítačích NeXT  výzkumného centra CERN. Návštěvníci prvního webu si mohli přečíst víc o hypertextu, technických detailech pro vytvoření vlastního webu a také o vyhledávání na webu.

Jak vypadal první web

Nezachovali se žádné obrázky vzhledu původního webu. Navíc tento byl denně aktualizován tak, jak se projekt vyvíjel. Můžete si však prohlédnout jeho pozdější kopii z roku 1993.

Obsah původního webu si můžete dnes prohlédnout na jeho originální adrese http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html